Innledning.

Her kan du finne verktøy for sparing i enkeltaksjer dersom det er noe for deg og du ikke kun tenker fond når det gjelder aksjesparing.

Dersom aksjehandel er nytt for deg kan du finne linker til nyttig stoff for å komme igang  nedenfor.

På  AksjeNorges sider kan du finne stoff som gir en grei start.

Du kan også hente mye informasjon her:  Aksjeskolen på E24.

                                                   

Hvorfor spare i aksjer, og ikke bare i fond?

Alle ønsker størst mulig avkastning på pengene man har investert, og med minst mulig risiko. Fond har minst risiko; her er det profesjonelle forvaltere som styrer en portefølje med aksjer i mange selskaper. Les mer om dette i Smarte Penger

 En privatperson har kanskje 5 – 10 selskaper i porteføljen (de selskapene man er investert i), alt etter hvor mange man har tid til å følge. Noen investerer langsiktig i f.eks. Equinor, Norsk Hydro o.s.v. og sitter rolig og satser på avkastning på sikt. Andre følger med på hva som skjer i markedet og bytter ut aksjer oftere.

Fondssparing innebærer selvsagt minst risiko, men avkastningen blir stort sett i tråd med Hovedindeksen som inneholder et utvalg av aksjer som sammen skal være representativt for de børsnoterte selskapene på Oslo Børs. Er du dyktig og/eller har flaks kan avkastningen på enkeltaksjer bli til dels mye høyere. Men det innebærer altså også større risiko for å tape penger.

 

kurslisten på Oslo Børs.

Hvordan bruke teknisk analyse.

Hvordan skal man så gå i gang med teknisk analyse; det finnes et utall av  indikatorer å velge mellom. Et søk på amazon.com vil gi et utall av bøker om emnet; det kan virke håpløst å velge. Men dersom man søker litt, vil man finne at det er et knippe av indikatorer som de fleste benytter i en analyse. Men man kan ikke velge én indikator å satse på, en bør kunne se utviklingen på kort og lengre sikt. Vi har valgt vår kombinasjon ut fra omfattende testkjøringer, og har stor tro på den.  Du kan lese mer om dette på siden om teknisk analyse, og kikke litt nærmere på dette chartet på netfonds.no. Vi har valgt Statoil (STL), og dersom du tar frem det kan du scrolle ned til du ser ‘Number of days’, og f.eks. velge ‘2 years’ for å se utviklingen på litt lengre sikt.

En veiledning for bruk av chartene på Netfonds får du på siden om teknisk analyse. Det finnes andre muligheter på nettet for å studere charts, som yahoo, esignal og bigcharts. Men for norske aksjer har Netfonds noen fordeler: Et arkiv for nyheter for alle aksjene,  en mulighet for snapshots av utviklingen gjennom dagen, og at chartene oppdateres kontinuerlig med 15 min forsinkelse. Én svakhet er mangelen på farger.

 

 

 

 

 

Tekniske analytikere mener at de grunnleggende faktorene allerede er gjenspeilt i aksjekursen og dermed fjernes behovet for å analysere disse faktorene separat. Man følger i stedet pris og volumutviklingen for aksjene, fordi en aksje som har begynt å stige gjerne fortsetter i samme retning i en periode.  Kursene beveger seg i trender, og det gjelder å finne hvilke aksjer som ligger i en stigende trend: Da kan man trykke på kjøp-knappen. ‘Let the trend be your frend’ er mantraet.

En privat investor lar som oftest analysehusene gjøre jobben med den fundamentale analysen, og velger aksjer ut fra deres vurderinger sammenholdt med sine egne, og kjøper når også trenden stemmer.

Hvordan finne aksjer/fond å satse på?

Én måte å finne aktuelle aksjer på er å bruke porteføljer som man kan følge på nettet. F.eks. fra DNBMarkets  eller Dovreporteføljen. Den siste  finner man på Hegnar Online.

Du kan også ta en titt på Nordnets oversikt over norske fond. Her kan du få en oversikt over hvilke selskaper fondene satser mest på.

Denne listen er også kjekk å bruke for å finne fond å satse på. Den gir en god oversikt .over avkastning over tid.

Til slutt kan vi nevne det sosiale forumet Shareville for aksjer og fond på nordnet.no. Her finnes porteføjer og resultater som er oppnådd siste 3 måneder, og også inntil siste 5 å, for de som har vært med såpass lenge. De store vinnerne i inneværende år kan gjerne være medlemmer som har truffet blink med én eller flere av årets vinneraksjer. Vinneren for 2016, Nanovektor (NANO). med en avkastning på hele 337% (pr 21.10.16). Man bør sjekke avkastningen over tid for å finne medlemmer med god avkastning over flere år.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk