MACD (Moving Average Convergence-Divergence)

MACD ble utviklet av Gerald Appel på slutten av 70-tallet, og er en av de enkleste og mest populære momentumindikatorene som er tilgjengelig. MACD grafen bygger på to glidende gjennomsnitt som brukes til å lage en momentum-indikator ved å trekke verdien på det lengste (26 dager) glidende gjennomsnittet fra verdien på det korteste glidende gjennomsnittet (12 dager). Som et resultat av dette tilbyr MACD det beste fra begge verdener, trendindikatorer og momentumindikatorer. MACD svinger over og under en null linje, alt ettersom det korteste glidende gjennomsnittet krysser over og under det lengste glidende gjennomsnittet. Man får signaler fra MACD grafen utifra krysninger med signallinjen (9-dagers glidende gjennomsnitt på MACD grafen), krysninger av MACD og null-linjen og divergenser mellom MACD og kursgrafen for det underliggende objekt.

SignalLinje krysninger SignalLinje krysninger er de vanligste MACD signalene. Signal-linjen er et 9 dagers EMA (Eksponensielt glidende gjennomsnitt) på MACD. En Bullish krysning oppstår når MACD vender opp og krysser over signal-linjen. En Bearish krysning oppstår når MACD vender ned og krysser under signal-linjen. Slike krysningssignaler fra MACD og SignalLinjen kan typisk vare fra noen få dager, til et par uker, det hele avhenger av styrken til bevegelsen som forårsaker krysningen. SignalLinje krysninger er ganske vanlige, og derfor bør signalet bekreftes av andre tekniske indikatorer og signaler for å kunne stole på disse signalene.

Her kommer det tekst

MACD er en momentumindikator

Momentumindikatorer är tekniska indikatorer som mäter hastigheten i aktiers kursutveckling. Momentumindikatorer används för att identifiera överreaktioner på aktiemarknaden.

Momentum-indikatorer er tekniske indikatorer som måler hastigheten i aksjenes kursutvikling. De brukes for å identifisere overreaksjoner i aksjemarkedet. Overreaksjoner innebærer at aksjekursen stiger eller synker kraftig, og blir overkjøpt eller oversolgt
RSI regnes som overkjøpt når den stiger over 70, og oversolgt når den går under 30.

The MACD is calculated by subtracting a 26-day moving average of a security’s price from a 12-day moving average of its price. The result is an indicator that oscillates above and below zero.
When the MACD is above zero, it means the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the supply/demand lines.
Figure 28 shows Autozone and its MACD. I labeled the

MACD skapades av amerikanen Gerald Appel och baseras på ett kort och ett längre glidande me-deltal, vanligtvis 12 respektive 26 perioder. Skillnaden mellan dessa två medeltal illustreras som en indikator, . En positiv trend anses råda när indikatorn överstiger eller korsar nollstrecket i diagrammet. Samma utveckling, fast tvärtom, gäller för negativa trender. För att minska slagiga rörelser i MACD-indikatorn har man även beräknat ett 9-perioders exponentiellt glidande medeltal (röd linje) på indikatorn. Sambandet mellan MACD-indikatorn och dess medeltal kan användas för att få köp- och säljsignaler.
När MACD överstiger eller korsar medeltalet genereras en köpsignal, och tvärtom för en säljsignal. I ett dagligt tidsperspektiv kan förhållandet generera alltför många signaler, speciellt om kursen är slagig. För att minska detta, och öka sannolikheten för en äkta signal, kan man även använda sig av veckoperspektivet, som är mindre slagigt och ofta ”säkrare” än dagsformatet. MACD-indikatorn kan även visa överköpta respektive översålda kursnivåer. Eftersom indikatorn inte har en maximinivå för sin värdeskala bör man bedöma överköpta och översålda nivåer relativt hi-storiska nivåer.
Stapeldiagrammet som finns i MACD-indikatorn är skillnaden mellan MACD (blå linje) och dess medeltal (röd linje). Beroende på den tidigare trenden i stapeldiagrammet kan även detta användas för att hitta köp- och säljsignaler när det korsar nollstrecket. Den mest populära signalen för MACD-indikatorn är positiva respektive negativa divergenser. Vi föreslår fyra kriterier för att en köp- respektive säljsignal ska genereras i samklang med kurstrenden.