Eksempler på bruk av vår metode til aksjehandel

Kjøpe aksjer på nett?  –  Vurder vår metode!

 

Vi har, over lengre tid, kjørt tester med egenutviklede dataprogrammer for å finne en metode som øker muligheten for å forutsi den videre utviklingen for aksjer ved bruk av teknisk analyse.
Det finnes et utall av analysemodeller og indikatorer som benyttes for dette, men vi har landet på den kombinasjonen som har gitt det beste resultatet ved testene våre. Det finnes naturligvis ingen metode som med sikkerhet kan forutsi den videre kursutviklingen, men man kan øke sannsynligheten for å lykkes ved å bruke teknisk analyse når man skal kjøpe og selge aksjer på nett.
Ved hjelp av eksempler skal vi prøve å vise hvordan metoden fungerer. Du vil trenge noe kjennskap til teknisk analyse, men det er forholdsvis raskt å bli fortrolig med det du trenger for å vite. Du kan evt.få en innføring  her.
Chartene vi vil benytte finnes på netfonds.no, En oversikt over hvordan disse brukes kan du finne her.
Vi vil først se på Marine Harvest (MHG).mhg
I selve chartet øverst vises kursutviklingen siste 2 år, et 50 dagers glidende snitt (blå linje) og 200 dagers glidende snitt (gul linje)  Vi bruker 50 dagers snitt som hovedindikator sammen med signaler fra MACD for å kunne komme tidligere inn og ut.  200 dagers snitt bør man holde et øye med for å se den langsiktige trenden. 

Salgssignal på 50 dagers glidende snitt (heretter kalt MA50) blir det når den blå linjen bøyer ned en viss prosent og går utenfor kurslinjen. Tilsvarende er det salgssignal på MACD når den røde linjen går over den blå og snur ned. På tilsvarende måte kan man finne kjøpssignaler.
Signalene på MACD klaffer ganske ofte, men den gir for mange såkalte falske signaler til at den kan brukes alene. Man kan i det hele tatt ikke følge med på én indikator, to må regnes som minimum.
I vårt system ville det blitt salgssignal i begynnelsen av februar 2015 og kjøp igjen i begynnelsen av juni. Også fra desember 2015 til februar 2016 man vært ute av aksjen, og det samme fra august 2016 til september.

Kjøpe aksjer og sitte rolig eller kjøpe og selge?

I dette tilfellet ville man hatt en avkastning på nærmere 54% dersom man kjøpte i oktober 2014 og forsatt var inne i aksjen 2 år senere. Det ville ikke vært smart å gå ut ved salgssignalet fra MA50 i mars, vente til kjøpssignal i juli, og så gå inn igjen. Det hadde gitt 29% i gevinst. Men avkastning fra andre aksjer  i de ca. 4 månedene fra mars til juli, og også i sept. 2016. kunne gitt bedre resultat enn 29%.
Et annet forhold som man må ta i betraktning her er at kursen hadde falt mer enn 10% fra mars til juli 2015, slik at man sannsynligvis hadde røket ut på stop loss i en ugunstig posisjon, og gevinsten ved å være langsiktig hadde skrumpet betraktelig.

 Storebrand (STB) – et vanskeligere eksempel

xxx
Her går det mye opp og ned, og det ville ikke blitt gevinst med å brukeen kombinasjon av 50 dagers glidende snitt og MACD for å treffe med kjøp og salg. Bedre hadde det gått ved å bruke 200 dagers glidende snitt, men gevinst hadde det ikke blitt før i perioden etter at aksjen tok av i september 2016. Vi har tatt med en ny indikator, On Balance Volume (OBV), som ofte viser når såkalte ‘smarte penger’ strømmer inn eller ut av aksjen. Les mer om dette i avsnittet om teknisk analyse.

 

Bruk av teknisk analyse ved kjøp og salg.

 

Vi velger Kongsberg Automotive (KOA) som eksempel. I løpet av den 2-års perioden som chartet viser, ville gevinsten ved å sitte rolig i aksjen vært 7 %.
De grønne og røde vertikale strekene angir tidspunkt for henholdsvis kjøp og salg ved automatisk handel etter signalene fra 50 dagers glidende snitt. Det hadde gitt en avkastning på 28%. Dessuten ville man da vært inne i aksjen i ca. halve tiden. Resten av perioden kunne gitt ekstra avkastning fra andre aksjer.
Og en dyktig bruk av tidlige signaler fra MACD hadde gitt mulighet for ytterlig gevinst.

Bruk av signaler fra 50 dagers glidende snitt sammen med tidlige signaler fra MACD er vår metode for størst mulig avkastning.

Under valget ‘Signaler‘ i menyen legger vi ut tabeller som gjør det mulig å time kjøp/salg på den måten.

koa_r